Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Khao sat 1
Tổng số: 1pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Sử dụng form đặc thù
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.